logo

기술거래절차

지식경제부 법령의 기술거래 절차

43b13ecf4fd0e612c5bd3897d540659d.png

 

 

(주)지티티비에서는 각 전문분야의 기술거래사를 통한 지식경제부 법령에 의거 기술거래체결을 지원합니다.

 

                 1. 상담

                 2.기술사업화 타당성 검토

                 3.기술이전. 착수계약체결

                 4.기술이전/마케팅 실시

                 5.기술이전협상 및 계약

                 6.사후관리지원